Find dit kursus her

ADR Kursus

Kom godt i gang med dit ADR kursus hos DEKRA i enten Vejen, Vejle eller Rødekro. Med vores tre lokationer dækker vi det meste af regionen, og vi håber derfor, at et af stederne passer dig og din hverdag. Et ADR kursus giver dig en bredere profil, og du kommer til at stå stærkere med hensyn til fremtidig jobsøgning som chauffør. Transportbranchen vil over de kommende år mangle op mod 2.500 chauffører, og du vil derfor gøre en god investering i din fremtid med denne uddannelse

4,6 på Trustpilot

Dygtige undervisere

Tæt på motorvejen

Kør med farligt gods

ADR er Den Europæiske Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej.  Konventionen trådte i kraft den 1. januar 2015, og fra den dato har det derfor været nødvendigt for chauffører at have et ADR bevis, hvis de ønsker at køre med farligt gods.

Hos DEKRA er ADR et grundkursus, som tager tre dage i alt. Vi udbyder dog også kurser, som du kan tage i forlængelse af grundkurset. Disse kurser er en form for specialisering inden for specifikke områder af kørsel med farligt gods i emballager. Det er ikke nødvendigt at tage disse kurser, men det ruster dig endnu bedre til din hverdag som godschauffør.

Byg videre på din viden

Hvis du efter at have taget dit ADR kursus gerne vil bygge videre på det, har vi hos DEKRA tre forskellige slags videreuddannelser. Det er kurserne Klasse 1, som giver ret til at køre med sprængfarlige stoffer, for eksempel fyrværkeri, Klasse 7, som giver ret til at køre med radioaktive stoffer samt kurset Tank, som giver dig mulighed for at køre med en kapacitet, der er større end 1.000 liter for faste tanke og en kapacitet større end 3.000 liter for tankcontainere.

Er du interesseret i efteruddannelse, skal du som minimum have taget ADR grundkurset.

På alle vores kurser har vi dygtige og engagerede undervisere, som står klar med den nyeste viden og fuldstændig opdateret undervisningsmateriale. Dette gælder selvfølgelig både for grundkurset og for efteruddannelsen. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil have mere information, før du tilmelder dig kurset.

Investér i din fremtid

ADR kurset udbydes hos DEKRA både som dagshold i hverdagene og som weekendhold. Du kan se specifikke tidspunkter for opstart af kurser og tilmelde dig via vores hjemmeside.

Grundkurset varer blot tre dage, hvilket er kort tid sammenlignet med det resultat, som du får ud af det. Et ADR bevis øger nemlig dine jobmuligheder senere hen, da du kan køre flere forskellige typer af godstransport.

For kurset gælder det, at du skal kunne gennemføre det uden tolk.

Hvis du er ledig skal du kontakte dit jobcenter eller a-kasse. Det er nemlig dem, der skal bevillige ADR beviset til dig.

Der kan forekomme en egenbetaling til diverse gebyrer, men det afhænger af den enkeltes aftale med jobcenter/a-kasse.

Kontakt os på 70 60 65 00, så hjælper vi dig gerne med at kontakte dit jobcenter eller a-kasse.

Information til Jobcentre og A-kasser

Den fulde pris for kurserne er:

AMU-mål 46905 - ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3.312,24 kr.

AMU-mål 47696 ADR, Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. 5.757,8 kr.

AMU-mål 47703 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Kl. 1. 1.579,98 kr.

AMU-mål 47705 ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank 2.191,36 kr.

AMU-mål 47706 ADR Repetition – Grundkursus 1.961,93 kr.

AMU-mål 47707 ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1 2.563,33 kr.

AMU-mål 47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank 2.964,72 kr.

AMU-mål 47716 ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1 + Tank 3.566,82 kr.

Hertil kommer nedenstående gebyrer.

Gebyrer

Følgende gebyr skal påregnes:

>  1 x ADR bevis á 290 kr. til Beredskabsstyrelsen

AMU-mål

AMU-mål 46905 - ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb., 3 dage

AMU-mål 47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. 5 dage

AMU-mål 47703 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Kl. 1. 1,3 dage

AMU-mål 47705 ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank, 1,9 dage

AMU-mål 47706 ADR Repetition – Grundkursus, 1,7 dage

AMU-mål 47707 ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1, 2,3 dage

AMU-mål 47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank, 2,7 dage

AMU-mål 47716 ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1 + Tank, 3,3 dage

Priser gældende pr. 1.1.2022.

Kurset er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning samt Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Hvis du er i arbejde er priserne følgende:

ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb., 3 dage 402 kr.

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. 5,4 dage, 723,6 kr.

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Kl. 1. 1,3 dage, 174,2 kr.

> ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank, 1,9 dage, 254,6 kr.

ADR Repetition – Grundkursus, 1,7 dage, 227,8 kr.

ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1, 2,3 dage, 308,2 kr.

ADR Repetition - Grundkursus + Tank, 2,7 dage, 361,8 kr.

ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1 + Tank, 3,3 dage, 442,2 kr.

Hvis du er i arbejde og ikke har en videregående uddannelse, kan din arbejdsgiver søge om løntabsgodtgørelse på op til 911 kr. pr. dag. samt tilskud fra kompetencefonde.

Har du spørgsmål til priserne? Så sidder vores kundecenter klar til at hjælpe dig på 70 60 65 00.

Gebyrer

Følgende gebyr skal påregnes:

>  1 x ADR bevis á 290 kr. til Beredskabsstyrelsen

AMU-mål

AMU-mål 46905 - ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb., 3 dage

AMU-mål 47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. 5 dage

AMU-mål 47703 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Kl. 1. 1,3 dage

AMU-mål 47705 ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank, 1,9 dage

AMU-mål 47706 ADR Repetition – Grundkursus, 1,7 dage

AMU-mål 47707 ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1, 2,3 dage

AMU-mål 47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank, 2,7 dage

AMU-mål 47716 ADR Repetition - Grundkursus + klasse 1 + Tank, 3,3 dage

Priser gældende pr. 1.1.2023.

Kurset er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning samt Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.